Historie domu

Lokace:

Parkán č. p. 105

Popis objektu:

Dvoupatrová budova má průčelí pokryté sgrafitovým kvádrováním datovaným německým nápisem s letopočtem 1585. Z plochy průčelí, které vpravo zhruba v polovině délky 1585uskakuje, vystupuje v přízemí a prvním patře rizalit na lichých arkádách. Další arkáda se opakuje v levé části. Pod sgrafitem se zachoval fragment starší výzdoby bosáží s červenou konturou. Ve sgrafitu je proveden rožmbersko – bádenský alianční znak. Přes něj je namalován neznámý znak, který pokračoval v dolní části malovaným košíkem s letopočtem 1761 a iniciálami F H. Horní část je zakryta obrazem Kájovské Madony se sv. Floriánem a dalším světcem. Tato malba překrývá další obraz, patrně s motivem koně. Podél zadního průčelí se táhne pavlač. Vedle zadního křídla vybíhá z průčelí arkýř na třech konzolách.

Stavebně historický vývoj:

Nejstarší vrstva omítky s bosáží nasvědčuje, že zde střední část budovy stála již před rokem 1585, původně bezpochyby jako samostatný objekt. V roce 1585 došlo k přestavbě do dnešní podoby. K menším úpravám fasády došlo ve třetí čtvrtině 18. století (1761). V 19. století bylo přistavěno zadní křídlo. Dům byl opraven v letech 1993 – 1994.

Významné architektonické detaily:

Celý objekt má vysokou architektonickou hodnotu. Všechny prostory jsou zaklenuty valenými klenbami s výsečemi, pouze střední, v patře předstupující část má v přízemí klenbu bez výsečí. Schodišťová síň a prostor vpravo v patře jsou klenuty hřebínkovými klenbami.

Historie obyvatel domu:

Ačkoli byl dům postaven pravděpodobně již před rokem 1585, první dosud známá zpráva o jeho majitelích pochází až z roku 1611, kdy zde bydlel Florián Felizides. Po jeho smrti vedla dům vdova Magdalena. Od roku 1626 tu zastihujeme Jiřího Mikeše, zvaného Koráb, po němž dům spravovala vdova Johana. V letech 1637 – 1648 patřil dům knížecímu sládkovi Jakubu Schwarzovi, od roku 1662 pak řezníku Václavu Klampfelovi, po jehož smrti jej převzala vdova Voršila. O dalších vlastnících domu není dosud mnoho známo, od roku 1760 zde však žil František Häussler, kterému patří také iniciály na fasádě. Jeho rodina dům obývala nejméně do čtyřicátých let 19. století.

Více informací a fotografií na stránkách ckrumlov.cz